Transformatorer, likriktare, drosslar och andra strömförsörjningsprodukter

Produktion i Sverige - Danmark - Baltikum - Kina

 

Om oss

Affärsidé

"Transformator-Teknik skall i nära samarbete med sina kunder utveckla och leverera kvalitetsprodukter och teknik för en effektiv och tillförlitlig strömförsörjning."

Vi producerar där det blir som mest optimalt för dig som kund

Vår tillverkning sker i Sverige, Danmark, Baltikum samt hos koncernens dotterbolag i Kina. För dig som kund innebär det stora konkurrensfördelar redan från utvecklingsfasen men givetvis även då behov av ökad produktionstakt föreligger.

Flexibilitet

Vi tillverkar allt från enstycksantal till serieantal i både små och stora volymer. Lagerstandard kan levereras ut samma dag som produkten beställs. Kundspecifika transformatorer i mindre volym kan vi vid behov leverera inom någon eller några dagar.

Konstruktion

Vi ser stora fördelar med ett nära sammarbete med kunden, där vår gemensamma erfarenhet redan i ett tidigt skede leder till produktions -  och kostnadsoptimering av produkten.

Trygghet

Vi arbetar med samma kvalitetskrav i alla fabrikerna vilket säkerställer en genomgående hög kvalitet. Transformator-Teknik tar alltid ansvar för att du som kund alltid får rätt kvalitet samt leveranser i rätt tidansvar oavsett i vilken fabrik vi tillverkar.

Vi levererar

Vi levererar till ett stort antal ledande företag i Sverige och utomlands inom vitt skilda branscher såsom medicinsk utrustning, vitvaror, ventilation, telekom, portautomatik, säkerhetssystem, kontraktstillverkare, etc.  

 

Effektiv produktion och korta ledtider

Genom att vi har tillverkning i Sverige, Danmark, Estland och Kina har vi möjlighet att välja den optimala produktionslösningen i varje enskilt fall med hänsyn till produkttyp, volym och leveranstid. Tillverkning i kortare serier tillverkas i Åmål medan långa serier tillverkas i Danmark, Estland eller Kina.

Vid beställning före kl. 12.00 av vårt lagerförda standardsortiment kan vi normalt leverera ut samma dag.

Många kunder med olika applikationer

Våra produkter används av ledande företag i olika branscher som t.ex. telekom, medicinteknik, vitvaror, elektromekanik, kontraktstillverkning, automatik och styrsystem samt larm-och kontrollsystem.

Projekt- och tekniksamverkan

Vi har den erfarenhet, kompetens och de resurser som krävs för att i ett tidigt skede hjälpa våra kunder med teknisk support i form av beräkningar, konstruktion och tillverkningsunderlag av olika strömförsörjningslösningar.

Heltäckande produktprogram

Transformator-Teknik erbjuder tillsammans med Dantrafo marknadens mest kompletta produktprogram av transformatorer, likriktare, matningsdon och närliggande produkter för en tillförlitlig strömförsörjning såväl standardprodukter som specialtillverkning, i långa serier såväl som i mindre volymer.

Produktprogrammet omfattar bl.a. Skydds-, Isoler-, och Autotransformatorer samt Matningsdon, Ferrittransformatorer, Ringkärnetransformatorer och andra produkter. Klicka på produktknapparna under rubriken "Produkter" för att få ytterligare produktdata.

 

 

     

 

Producerad av Askås   -  Copyright Transformator-Teknik©